เกลี้ยงแผง ยันต์ปู่เดือนชัย ศิษย์ขอพบแน่นแจกบัตรคิวครึ่งพันต่อวัน