2ชุดสุดท้ายก่อน1/7/63"หลวงปู่เดือนชัยให้"ก่อนโดนขับพ้นวัดที่จ. มุกดาหาร ถ้างวดนี้มาคงมีเฮทั้งประเทศ