มาแล้ว เลขคุณวุฒินันท์ เขียนให้สดๆร้อนๆ 1 ก.ค. 63.